Matematika_Ns_1
(Mat_Ns1)

Matematika pro žáky prvního ročníku nástavbového studia.
Příklady na procvičení a opakování učiva.