Informace o projektu
Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření 11 metodik a zavedení interaktivní a e-learningové výuky v 11 předmětech na střední škole stavebního a strojírenského zaměření za účelem zvýšení efektivity výuky, a tím modernizovat obsah výuky a zlepšit podmínky pro vzdělávání v technických oborech.

Cesty k cíli:
Cíl projektu naplňuje vytvoření výukových materiálů (metodik a učebních textů) a e-learningového výukového portálu, sloužícího jako podpora prezenční výuky.
Díky tomuto projektu je vybaveno 10 stabilních a 1 mobilní učebna moderní výpočetní technikou doplněnou interaktivní tabulí. Vytvořené výukové materiály jsou aktivně využívány ve výuce a napomáhají zvyšování kvality vzdělávání ve škole.

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 Today Thursday, 25 April 25 26 27
28 29 30     
Informace o projektu
Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu